Info - folder

Generelle informationer

I en klub som Rosendal Fodbold er det at være træner mangfoldigt. Der er mange forskellige opgaver og praktiske ting der er rart at vide. Med denne folder har vi forsøgt at samle de mest gænge procedurer. Den er tænkt som et opslagsværk, men for nye medlemmer i klubben kan det også være godt at se hvordan klubben varetager de forskellige opgaver.

Tekst

INFORMATION

 

Til alle interesserede +

TIL TRÆNERE OG LEDERE

IK ROSENDAL FODBOLD

 

 

 

IK Rosendal Fodbold

IK Rosendal Fodbold afdeling

Døstrupvej 23, Hørby

9500 Hobro

 

IK Rosendal – Historie

 

En 30-årig landmands interesse for fodbold gav i 1972 startskuddet til den klub, der i dag hedder IK Rosendal. Landmanden hed Herman Nielsen. Hans gård havde adresse på Døstrupvej tæt ved landsbyen Døstrup, og det var i en sportslig afdeling under Døstrup Idrætsforening, at klubben spirede og udviklede sig de første år - ikke i Døstrup, men i Hørby Skoleby, hvor Døstrup IF af Hobro Kommune fik stillet fodboldbanen ved Rosendalskolen til rådighed.

 

Klubben udviklede sig i løbet af årene, og der blev hurtigt behov både for flere baner og et egentligt klubhus. Der blev ført massevis af forhandlinger med Hobro Kommune, og sidst i 70´erne blev det nuværende Rosendal Stadion anlagt. Klubmæssigt skete der samtidig det, at fodboldafdelingen ”løsrev” sig fra Døstrup idrætsforening for sammen med den daværende Øls / Hørby Idrætsforening at oprette klubben IK Rosendal. Det skete 18. september 1980, og det var en naturlig konsekvens af den udbygning, der fandt sted i området.

 

Med det nye baneanlæg og den nye klub, meldte der sig også et stigende behov for også at få et klubhus op at stå. Det var en opgave som bestyrelsen påtog sig. Kommunen gav tilsagn om at medvirke med indtil 200.000 kr., og byggeopgaven blev hurtigt løst takket være en fornem opbakning i lokalområdet. Alt blev klaret ved frivillig arbejdskraft, og kort før IK Rosendals to års fødselsdag i 1982 blev det nye klubhus indviet. Seks-syv år afstod klubben klubhuset til en selvejende insitution, som takket være borgerlån fik rejst kapital til opførelse af Rosendal-Hallen.

 

Mens det i de første år kun var drenge og mænd, der sparkede til den lille runde, tog IK Rosendal pigefodbold på programmet i midten af 80´erne. Det gik stærkt i de næste 10 år frem til omkring 1995, hvor en oprykning til danmarksserien var højdepunktet for dameholdet. Herefter stoppede pigefodbolden desværre. I 2009 startede IK Rosendal igen op med pigefodbold – med stor succes og rigtig mange piger, som gerne ville spille fodbold.

 

I november 2010 tog man spadestik til en udvidelse af Rosendalhallen: en ekstra hal, et springcenter, en 1. sal med mødelokaler / udlejningslokaler, nyt cafeteriaområde m.m. var på tegningen. I september 2011 stod det nye Rosendal Idrætsforum klar til benyttelse. Hallen blev bygget med stor hjælp fra en masse frivillige – og uden deres hjælp, var det ikke blevet til noget.

Udviklingen i IK Rosendal fortsætter og det der kendetegner klubben er en masse ildsjæle, som udøver stor opbakning til klubben. I efteråret 2017 blev IK Rosendal kåret til Årets fodboldklub i region 1. En ære at modtage prisen på vegne af alle i og omkring klubben.  Prisen medførte at klubben fik lavet grå adidas hættetrøjer til alle ungdomsspillere med støtte af Sparekassen Hobro Fonden.

Foråret 2018 fik vi indviet den nye kunstgræsbane – Jutlander Bank Park til stor glæde for både ungdom og seniorafdelingen, der trænes nu hele året rundt for mange årgange. I 2022 skiftede kunsten navn til Sparekassen Danmark Park

Senior afdelingen blomstrer og vi har nu tre seniorhold og førsteholdet har spillet sig op i serie 3 .

Året 2020 er jubilæumsår - 40 år. Dette bliver markeret den 11 september med besøg af Oldboys landsholdet som skal komme og spille en opvisningskamp mod et sammensat All Stars hold med lokale. Foråret 2020 bliver helt uventet det forsømte fodboldforår pga. Covid19. Landet lukker ned og det samme sker i klubben. Al klubaktivitet lukker ned den 11. marts og der sker først en lille gradvis åbning fra midt maj. Corona en fylder i hele 2020 og ind i 2021 hvor der er stor fokus på restriktioner som hele tiden ændres. Oldboys opvisningskampen er nu programsat til august 2021. Den langsomme åbning i samfundet foråret 2021 kommer klart fodbolden til gode - da det er en udendørs sport. Der ses stor tilgang af spillere på rigtig mange hold. Især de yngste hold, men også seniorafdelingen vokser. Vi har i 2021 forår tilmeldt 4 seniorhold i turneringen. 

En fantastisk oplevelse at have besøg af Oldboys landsholdet som med Stig Tøfting i spidsen var meget imponeret over at besøge IK Rosendal. Kampen endte 5-1 absolut godkendt indsats af Rosendal All stars hold med omkring 800 tilskuere der satte rammen for en fodboldaften som går hen i historien. Der var stor ros fra DBU for arrangementet og Tøffes tale til middag var imponerende.

I 2020 opgraderes lyset på kunstgræsbanen - der skiftes til LED hvilket var meget tiltrængt men meget kærkomment for fodbolden.

I sensommeren 2022 starter omlægningen af opvisningsbanen efter flere års dialog med kommunen om banens stand. Banen stod færdig sommeren 2023. I samme forbindelse fik vi indviet den nyetablerede tribune og terrasse så vi nu har en opvisningsarena. Hegnet ind og med nye bander hele vejen rundt.


 

Massevis af dygtige ledere har gennem årene været med til at præge fodboldafdelingen, og formandsrækken ser i øvrigt således ud:

 

1972-1977:                    Jørgen Tøttrup

1977-1978:             Hans Chr. Bisgaard

1978-1980:                    Jørgen Tøttrup

1980-1984:                    Esben Hollerup

1984-1985:                    Claus Stenum Jensen

1985-1988:                    Poul Kjeldgaard

1988-1989:                    Torben Bruun

1989-1990:                    Kjeld Nielsen

1990 1998:                    Niels Leth-Sørensen

1999-2000:                    Søren Kristensen

2001-2005:                    Henrik Hammershøj

2005-2006:                    Claus Grønhøj

2006-2008:                    Jens Øland

2008-2009:                    Steffen Høegh

2009-2015                     Merete Andersen

2015-                              Pia Poulsen

 

I dag er der ca. 550 aktive medlemmer af IK Rosendal fodboldafdeling, og medlemstallet er stadig stigende.

 

BESTYRELSEN

 

Formand / ungdomsudvalg:   

Pia Poulsen 

40944328                                             

[email protected]

                                                                                    

 

Ungdomsudvalg                                                    

Jane Kjeldbjerg Sørensen 

22628698

[email protected]

                                  

Ungdomsudvalg                                                      

Kaspar Knudsen                                         

60503370

[email protected]

 

Ungdomsudvalg:

Thomas Foldager                                       

 61 69 56 14  

[email protected]                                                                                  

 

Ungdomsudvalg                                                      

Birgitte Munkholm                                     

21 46 54 03 

[email protected]

                                                                                    

 Seniorudvalg:

Jacob Vels                                                   

27 13 43 87   

[email protected]                                                    

 

Seniorudvalg:                                                           

Lukas Kjeldgaard Pedersen  

50704874                                    

[email protected]

Suppleant: 

Mona Lisa Mortensen                                

23251627           


Suppleant:

Bo Langberg                                                

20516141                                                    

                                                                                   

Kasserer (uden for bestyrelsen):                         

Tina Hjelm

41483518

[email protected]

                                                                                   

Hvis der er spørgsmål eller evt. tvivlsspørgsmål, så kontakt endelig en fra bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi får skabt en åben dialog og at udviklingen i IK Rosendal fodbold fortsætter.

 

SPONSORUDVALG

 

Vores sponsorudvalg består af en håndfuld frivillige – de står for al kontakt til de firmaer, som har valgt at sponsorere IK Rosendal fodbold på den ene eller anden måde.

 

Udvalget er:

 

Henrik Studsbjerg        22 21 09 44

Bo Langberg                 20 51 61 41

Birgitte Munkholm       21 46 54 03

 

Der opfordres til at anvende klubbens sponsorer.

 

TRÆNER / LEDERE

 

På vores hjemmeside www.ikrosendalfodbold.dk finder du under de forskellige hold dem som er tilknyttet.

 

Har I ændringer til trænerlisten – f.eks. telefonnr., mailadresse, ny træner eller en der er stoppet, bedes I give Pia Poulsen besked: [email protected] 

 

 

 

TRÆNINGSTIDER

 

Før indendørs- og udendørssæsonen (forår + efterår) sendes en mail rundt om ønsker for træningstidspunkter. Efterfølgende bliver de sat sammen på bedste vis, og der bliver lavet en banefordeling for træningstider og steder. 

 

STANDERHEJSNING

 

Der afvikles standerhejsning i foråret, som offentliggøres på vores hjemmeside, holdsport og på Facebook.

 

SÆSONAFSLUTNING

 

Sæsonafslutning for ungdom afvikles x 1 om året, og planlægges af bestyrelsen med hjælp fra trænerne samt forældre på selve dagen.

 

Seniorafslutning holdes efter den enkelte sæson . På Herre senior er der et festudvalg som står for at planlægge festen. Der sker kåring af sæsonens spiller efter både forår og efterårssæsonen

 

TRÆNERMØDE

 

Der afholdes et trænermøde inden opstart i foråret.

 

BØRNEATTEST

 

Der skal på alle trænere samt medlemmer af bestyrelsen indhentes en børneattest før man påbegynder trænergerningen. Attesten skal indhentes 1. gang årligt. Det er blevet besluttet, at det er i januar måned samt løbende opfølgning på nye ansigter. Attesten indhentes digitalt af bestyrelsen og det er så den enkelte træner som via E-boks godkender og underskriver vha. MitID. Bestyrelsen henvender sig ved nytårsskiftet, når der skal bruges et CPR.nr. Når der er ansøgt har den enkelte 10 hverdage til at godkende.

 

NYE SPILLERE

 

Nye spillere skal meldes ind i klubben. Der skal rekvireres et spillercertifikat, såfremt spilleren har spillet i en anden klub eller der skal laves en regulær indmeldelse. På vores hjemmeside er der mulighed for nye spillere kan oprette sig. Beskeden om optagelse i klubben går gennem holdsport, så spilleren bliver dermed automatisk oprettet på holdsport, når træneren har godkendt anmodningen.

Såfremt spilleren har spillet i en anden klub, skal der gives besked til Pia Poulsen: [email protected] med data om spillerens navn, CPR nr., adresse og evt. tidligere klub. Spillercertifikater rekvireres via. Kluboffice. Den klub som spilleren ønsker at skifte til anmoder tidligere klub om klubskifte. Såfremt der f.eks.er kontingentrestance, kan klubben nægte at udlevere spillercertifikat.

Alle spillere skal have aktiveret deres fodboldpas.

Der er mulighed for at ansøge om supplerende spillercertifikat. Det er den højest rangeret klub som har spillercertifikat og det er den klub eller spilleren selv der ansøger.

 

 

KONTINGENT

 

Kontingent vil fremover blive udsendt på følgende tidspunkter:

 

 FORÅR 

 EFTERÅR 

 INDENDØRS/Vinter

 

Kontingent bliver automatisk sendt ud via. Holdsport. Såfremt betaling ikke er sket ved betalingsfrist vil der ske en spærring af den enkelte spiller inde på holdsport. Den enkelte træner på det pågældende hold har mulighed for at se dette, samt spilleren kan ikke udvælges til træning, kamp osv. Spærring sker også på DBU Kluboffice, så spilleren kan ikke udtages på holdkort.

Der sendes en påmindelse x 2 via holdsport - derefter pålægges et gebyr på 100 kr. pr. overskreden påbegyndt måned.


 

 

FORÆLDREMØDE

 

Vi opfordrer til, at der afvikles et forældremøde ved opstart forår / efterår. Her kan diverse praktiske oplysninger gives, og det er desuden en god lejlighed til at møde forældrene og få en god dialog. Bestyrelsen er gerne repræsenteret ved mødet som min den ene gang om året, hvor de kan fortælle om alle de ting, der rører sig i klubben (stævner, hjælpere m.m.). Under forældremødet skal der vælges en forældrekoordinator, som skal aflaste trænerne med de praktiske opgaver, som f.eks. at finde hjælpere til arrangementer osv.

 

OPBEVARING AF REKVISITTER

 

Hvert hold får tildelt et skab i kælderen med bolde, spillertøj samt overtrækstrøjer. Kegler og andre rekvisitter findes på hylderne i kælderen. HUSK at få det hele med tilbage i kælderen efter endt træning.

 

Hjørneflag til kampbaner står i et hjørne af kælderen. I skal selv tage dem med ud - ja, og selvfølgelig huske at tage dem med ind igen. HUSK det nu!!!

 

Linjeflag forefindes i det lille dommeromklædningsrum der er uddelt et sæt til alle hold der spiller 11 mands.


Lys som kan sættes på rebounder er låst inde nede i rum i kælderen. Alle trænere henter en app Danalock som døren åbnes og lukkes med. Administrator i bestyrelsen har dermed overblik over hvem der senest har benyttet udstyr.

Der er i efteråret 2021 indkøbt et VEO kamera som også opbevares i rummet nede i kælderen. Der er udfærdiget retningslinjer til brug af VEO kamera - det er Kaspar Knudsen der er super brugere.

 

HUSK – Vi skal hjælpe hinanden med at holde orden i kælderen!!

 

Der er på kunstgræsbanen et skur hvor der findes bolde og div. rekvisitter til den bane. Rummet er låst. Trænere får udleveret en c-nøgle dertil. 

 

 

 

 

REKVISITTER

 

Pia Poulsen er ansvarlig for diverse rekvisitter, bolde, tøj og udlevering / indlevering af diverse nøgler til skabe. Man kan få udleveret en brik af halinspektør i Rosendal Idrætsforum som giver adgang til kælderen. Når man ikke længere er træner afleveres denne brik tilbage til hallen. Så den enkelte træner hæfter for nøglerne. Er der mangler eller spørgsmål, kan hun kontaktes på mail:

[email protected] eller tlf. 40 94 43 28.

Tøjansvarlig er Henrik Studsbjerg

[email protected] eller tlf. 22210944

 

Der kan ikke hentes hverken rekvisitter eller tøj i Intersport uden først at have taget kontakt til en fra bestyrelsen.

 

Bolde indendørs

Der er en vogn, hvor der opbevares bolde til indendørs brug - alm. bolde samt futsal bolde nede i kælderen. Nøgle udleveres af Pia Poulsen.

 

TØJ

 

Du har som træner selv ansvaret for det / de sæt tøj, der udleveres ved sæsonstart – både hvad angår optælling af tøj efter hver kamp (sørge for at alt er der), tøjvask og opbevaring. Ang. Mangler eller problemer med tøjet kontaktes Henrik Studsbjerg.

Der er mulighed for at vaske tøj nede i kælderen i hallen. Der er vaskemaskine og tørretumbler samt vaskemiddel.

Det er muligt for det enkelte hold at købe eget personligt spillersæt - der er fastsat en pris på 350 kr. Der tages kontakt til Henrik studs omkring dette.

 

ISPOSER

 

Isposer samt andet materiale til lægetasker  til hjemme/ udekampe osv. kan fås ved henvendelse til Pia Poulsen.

 

FRIKORTSORDNING

 

Det er muligt for bestyrelsen at ansøge kommunen om kontingent hos de unge fodboldspillere, som har vanskeligt ved at få lov at spille fodbold pga. den økonomiske del. Yderligere info ses på hjemmesiden under afsnit ”Bestyrelsen” eller på kommunens hjemmeside ”Kultur og fritid”.

Her i Mariagerfjord kommune er der også en frivillig organisation ”Broen” hvor klubben kan ansøge hjælp til kontingent, sociale ture, udstyr osv.

 

KLUBDRAGT

 

Der udleveres en trænertøj kollektion hvert 2. år. Der er lavet et pointsystem og et trænerkatalog hvor trænerne kan vælge ud fra.

 

TILMELDING TIL TURNERING

 

Tilmelding til turnering i både DGI og JBU foregår via kampfordeler Claus Munkholm. Claus udsender mail, hvor tidsfristen står – HUSK at overholde disse frister. Er man tilmeldt en turnering i efteråret, er man automatisk med igen i foråret – så det er altså kun nye hold, der skal tilmeldes her.

 

Tilmelding til træningsturnering (forår) eller vinterturnering (efterår) sker også til Claus

 

INDBERETNING AF RESULTATER

 

Alle hjemmekampe – både udendørs og indendørs – skal indberettes til DGI og DBU. Til stævner i IK Rosendal indberettes alle de spillede kampe.

 

DGI resultatindberetning:

 

Resultater indberettes via http://mobilresultater.dgi.dk umiddelbart efter kampen eller via www.minidraet.dgi.dk..

 

JBU resultatindberetning:

 

Resultater for alle kampe indtelefoneres på tlf. 70 10 05 50 senest en time efter kampens afvikling (dog ikke U7 og yngre).

 

Resultater kan også tastes ind via Kluboffice eller DBU Fodbold app’en. Der skal indberettes resultater på ALLE 11-, 8 og 5-mands kampe!!

 

 

 

 

 

HOLDKORT

HUSK at oprette holdkort ved alle kampe på DBU Fodbold app’en. Fra U13 og opefter. Er der en spiller, du ikke kan finde, er det fordi vedkommende ikke er oprettet i Kluboffice. Kontakt Pia Poulsen i disse tilfælde.

 

 

AFBUD TIL KAMPE / TRÆKNING AF HOLD

 

Ved afbud til kamp, skal kampfordeler Claus Munkholm have besked – ligeledes hvis et hold skal trækkes fra turneringen.

 

Gør alt hvad du/I kan for at komme af sted til kamp - det skaber tit problemer for arrangøren, især i de yngre årgange, hvor der er flere kampe. En idé kunne være at låne spillere i årgangen yngre, så man alligevel kan stille hold

 

Er der aflysning af kamp på hjemmebane i sidste øjeblik, skal dommeren også have besked. Hvis vi er skyld i en aflysning af kamp, hvor der er sort dommer, så er det os der får regningen fra dommerklubben, hvis det er med kort frist.

Så for at spare penge, vil vi gerne have at I afmelder direkte til dommerklubben, hvis det er med kort frist, så vi kan nøjes med en bøde fra JBU/DGI. Normalt foregår det automatisk, hvis I aflyser kampen i god tid gennem kampfordeler.

JBU – Torben Nielsen, Hornevej 2, Postboks 8105, 9220 Aalborg, mail [email protected]

Ringetider til Torben: Mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00 og fredag kl. 09.00 14.30

DBU Dommervagten åbent  

man-  til torsdag fra 16.00 - 19.15 

fredag fra 15.30 - 19.00

weekend og helligdage 8.30 - 19.00 (Søndage gerne til kl. 12)

på tlf.  89399970.

HUSK KAMPNUMMER - kan ses på DBU app.


DGI – Finn G. Sørensen, Rævdalstoften 27, 9330 Dronninglund, tlf. 98 14 58 59, mail [email protected]

 Ringetider til Finn: Onsdag kl. 16.30 – 18.00.

HUSK altid at melde afbud til kamp i god tid!!


DOMMERE

Grundregel omkring dommere ved hjemmekampe / stævner i ungdom:

3 mandskampe dømmes i fællesskab af trænerne / forældrene.

5 mandskampe dømmes på banen af en træner / forældre, som trænerne selv er ansvarlig for at finde.

8 mandskampe dømmes af en frivillig dommer træner eller forældre.

DOG Fra U13 er der sort dommer.

11 mandskampe samt kampe for U13  dømmes alle af sorte dommere fra Aalborg Dommerklub.

Der opfordres til at tilbyde sig til vores frivillige dommer stab – eller få forældrene til at tilbyde sig.

Såfremt en sort dommer bliver forhindret på dagen til at komme eller med meget kort frist melder afbud så er der følgende muligheder:

Hverdagskamp -> de to klubber som skal spille skal finde en løsning om kampen kan spilles med en af de tilstedeværende som dommer. Formand i klubben gives besked om hvis dette sker- så det kan blive indberettet til DBU Region 1. Kan dette ikke lade sig gøre skal de to klubber indbyrdes finde en ny spillerdato – obs hvis det er en pokalkamp der er regler for afvikling i forhold til næste spillerrunde.

Weekend der er en dommervagt fra fredag kl. 15.30 – 19.00, Lørdag 8.30 – 19.00, samt søndag 8.30 – 16.00 som kan kontaktes tlf. 89399970


Til indendørs er der sort dommer på fra U10 piger og drenge.

 

HJEMMEKAMPE / HJEMMESTÆVNE

Når et hold spiller hjemmekampe eller hjemmestævne, er det træneren, der er ansvarlig for at det hele går, som det skal.

Dommere, hjørneflag, omklædningsrum, kampbolde, linjevogterflag, modstander opvarmningsbolde, bemanding af tidtager pult (indendørs), indberetning af resultater og evt. aftaler med sportscafeen.


TRÆNING / KAMPE I ROSENDAL

 

Er I nødt til at aflyse en træning eller en kamp – eller flytte en kamp, skal halinspektør Jens Arne have besked. Ligeledes hvis I arrangerer træning udover det sædvanlige eller træningskampe. Dette for at hallen ved, hvad der skal bruges af omklædningsrum.

 

Jens Arne kan kontaktes på tlf. 51 79 73 33 eller på mail [email protected]

 

STÆVNER

 

Tilmelding til indendørsstævner sørger I selv for. I betaler gebyret for stævnet og meddeler kassereren beløbet efterfølgende samt et kontonummer, hvor beløbet kan indsættes. Dette gøres via app E-conomic. Kassereren tilbagebetaler 1 gang om måneden.

 

Vi har besluttet at sætte et max. for antal tilmeldinger til stævner – turneringen kan man altid tilmelde sig.

 

Indendørs

 • Sparekassen Danmark Cup – vores eget
 • To stævner – udover
 • Yderligere stævner – spillerbetaling
 • Landsmesterskaber & Jysk/fynsk betaler klubben holdgebyr samt trænergebyr.

 

Udendørs

 • Klubben deltager hvert år i Ramsing Cup i Spjald. Stævnet afvikles altid den første weekend i august. Turen er for hele familien – vi bor på campingplads (nogle på skolen), spiser sammen og har det rigtig hyggeligt. Helt klart en tur, som styrker det sociale – både på holdet men i den grad også på tilskuerpladserne. Har du som træner ikke mulighed for at deltage, kan nogle forældre evt. tage over, så alle har mulighed for at komme med. Tilmelding til dette stævne sker via en tovholder som bliver valgt fra år til år.
 • To stævner – udover
 • Yderligere – egen spillerbetaling

 

STÆVNER/UDLANDSREJSER

 

Klubben opfordrer ungdomshold U13/14 til at deltage i en udenlandsfodboldtur. Klubben yder tilskud til den enkelte spiller på 1200 kr, én gang. (Overskuddet fra Sparekassen Danmark cuppen)

Såfremt et hold ønsker at gentage oplevelsen igen sammen kan der sendes en ansøgning til Cup udvalget, som behandler dem individuelt.

For at deltage i stævner/udlandsturneringer i IK Rosendal skal de enkelte spillere spille i IK Rosendal, når selve stævnet foregår. Hvis man har betalt en evt. rejse og vælger at skifte klub inden den pågældende rejse har været, kan man ikke længere deltage med IK Rosendal. Hvis der er konkrete spørgsmål, kan disse rettes til bestyrelsen.

 

KURSER

 

Har du ønske om deltagelse i et kursus, bedes du henvende dig til bestyrelsen først. Diverse kurser kan findes på www.dgi.dk eller www.dbu.dk. Klubben forsøger også selv at arrangere forskellige kurser, som bliver afholdt ”hjemme”.

 

SAMARBEJDSAFTALER FOR DRENGENE

 

Vi har i klubben samarbejde med to klubber både AaB og HIK. Dette foregår via Topcenteret

Vi skal udvise respekt for vores samarbejdsklubber. Det er trænere på den enkelte årgang som indstiller de spillere de finder kan udfylde de krav der er til den pågældende ekstra talenttræning.

 

SAMARBEJDSAFTALE MED HIK via FNT

 

Der er lavet en ny samarbejdsaftale med HIK hvor der er tilføjet nogle forbehold. Det er vigtigt at der er kommunikation/dialog mellem HIK samt Rosendal. Mellem trænerne i begge klubber/talentkoordinator Rasmus Kjærsgaard og bestyrelsen i IK Rosendal. Hvis man som træner møder udfordringer i forhold til nedenstående skal man vende det med bestyrelsen i IK Rosendal for at klubbens holdninger bliver fulgt.

 

 • Spillere fra IK Rosendal som deltager i netværkstræningen kan deltage i U-liga vinterturnering/stævner når det ikke falder sammen med egne kampe /stævner i IK Rosendal. Dette skal afstemmes med trænere samt bestyrelsen i IK Rosendal, så der kan findes en løsning ved evt. at flytte en kamp.
 • Weekenden hvor der er Ramsing CUP, som er klubbens sociale tur på tværs af årgangene i ungdomsafdelingen kan HIK IKKE bruge Rosendal spillere til evt. stævner.
 • Rasmus Kjærsgaard eller træner fra HIK vil give bestyrelsen i IK Rosendal besked om hvilke spillere de benytter til kampe og stævner.
 • De spillere som tilbydes klubskifte (dette gøres af Rasmus Kjærsgaard) til trænere samt bestyrelsen fra IK Rosendal. Så tidligt som det er muligt inden for de gældende regler. Man må først tilråde klubskifte fra U12 til U13. Pr. 1. maj forud for at spilleren bliver U13 spiller.
 • De spillere som tilbydes klubskifte skal kunne forstærke det pågældende 1. hold(Mesterrækken) i HIK.
 • Hvis en tidligere Rosendal spiller ikke længere kan gøre sig på 1.holdet, skal HIK informere Rosendal om dette, så de enkelte spillere ikke bliver tabt. Det kan være svært at komme tilbage til sin gamle klub. Rosendal vil gerne gøre det der skal til for ikke at spilleren føler at han/hun taber ansigt, inviterer dem tilbage til deres gamle klub.
 • Når en spiller ikke længere er kvalificeret til at være med i talenttræningen, skal spiller/træner/forældre informeres om det den enkelte spiller med fortrin kan arbejde videre med i hjemklubben.

 

Rosendal vil gerne give de bedste spillere muligheden for at afprøve deres talent, men vi er stadig først og fremmest en breddeklub som netop vægter bredden, sammenholdet og det sociale.

 

 

 

 

 

OPSLAG

 

Det er altid en god idé at følge med på vores hjemmeside www.ikrosendalfodbold.dk. Her kan der også ses billeder m.m. 

Når man på holdsport har oprettet holdnyheder kan disse ses på hjemmesiden det samme med de billeder der bliver lagt ind i galleriet.

 

 

EGNE NOTATER

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret den 24. marts - 2024