Klubbens tilbud omkring Børneudviklingstræner

Børneudviklingstræner

Jacob Stilling er ansat som børneudviklingstræner fra foråret 2024

Jakob vil hjælpe og supporterer klubbens børnetrænere. Jakob vil være bindeleddet til klubbens bestyrelse.

I foråret vil fokus være at gøre egen uddannelse færdig samtidig med at komme rundt til klubbens børnehold fra U6 - U12

Coaching

Peter Jørgensen er tilknyttet som coach for børnetræner team.

Han vil stå for coaching af trænerteams. Coaching vil være et obligatorisk tilbud til klubbens trænerteams fra U5 til U12. Dette involverer dog ikke klubbens ungdomstrænere (under 18år).

Alle teams skal have en coach session med Peter inden sommerferien. Peter vil tage kontakt til trænerne. Trænerteams fra U13 og ældre, kan også benytte tilbuddet, men det er ikke obligatorisk.
I efteråret vil der være en evaluering .


Peter vil derudover afholde en fælles coaching session med klubbens ungdomstrænere (under 18år hvor ungdomstræneres forældre er informeret og får tilbud om deltagelse).


Personlighedsprofilering

Kim Norup Jacobsen tilbyder at lave en personlighedstest til de trænerteams der har lyst til dette, samt efterfølgende at gennemgå og samle op på profilerne med teamet.

Personlighedstesten kan blandt andet synliggøre hvilke styrker og udfordringer der kan være, i teamet med de profiler der er. Samt hvordan der kan samarbejdes i teamet med de forskellige profiler.

Det kan give en forståelse for hvordan teamet fungerer, samt hvordan vi sikrer et godt samarbejde - til gavn for vores spillere.