Holdopgaver

Holdopgaver

Klubben IK Rosendal udvikler sig og bliver stadig større og der sker en masse initiativer på flere måder. Dette gør samtidig også at opgaverne bliver flere og mere mangfoldige. Vi har derfor brug for at alle vores medlemmer hjælpes ad.

Vi har udfærdiget en liste og uddelegeret opgaver til de enkelte hold. Vi regner med at forældrekoordinator på det enkelte hold hjælper træneren med at få opgaven løst.

Oversigt over opgaver

Årshjul for klubbens hold.docx

Kontaktformular

Pia Poulsen i bestyrelsen er tovholder på denne opgave Hun kan kontaktes på