Hvad er en Børneudviklingstræner

Børneudviklingstræner

Børnetræneren er nøglen til den bedste fodbold for børnene, og det er altafgørende for et godt børnefodboldtilbud, at de trænere, som børnene møder, vedligeholder eller tilegner sig de rette kompetencer til at arbejde med børnene på en legende, kreativ og fantasifuld måde.  Det er den vigtigste funktion børneudviklingstræneren har - nemlig at hjælpe.

Børneudviklingstrænerens kerneydelse:

 • Kvalificerer træningsmiljøet med henblik på dygtigere, gladere og sundere børn.
 • Kvalificerer træningsmiljøet ved at coache og træne børnetræneren.
 • Hjælper med at låse op for børnetrænernes egen nysgerrighed, læring og kreativitet.
 • Evaluerer og udvikler børnefodboldmiljøerne
 • Implicit i kerneydelsen er videndeling med bestyrelsen, hvor viden bidrager til at udvikle og forbedre forholdene for og i børnefodboldmiljøet på banen.

Børneudviklingstræneren er vejviser for den måde, børnefodboldmiljøerne drives på i klubben. Alle børnetrænernes forskelligheder favnes, så hver og en oplever sig mødt, set, spurgt og hørt på en venlig, forståelig og lærende måde.

Børneudviklingstræneren vejviser ved:

 • mesterlære - forevise træninger
 • observationer
 • supervisioner
 • feedback
 • trænermøder
 • forældremøder efter behov

Foruden at være vejviser på det fodboldfaglige, som selvfølgelig skal være tilpasset børnegrupperne og deres interesseniveau, er det helt afgørende, at børneudviklingstræneren hjælper børnetrænerne med, hvordan de kan inkludere alle børn og lave fodboldtilbud for alle, der gerne vil.

Børneudviklingstræneren anbefales at;