Frikortsordning

Frikortsordningen

IK Rosendal fodbold kan ansøge Mariagerfjord kommune samt Broen som er en frivillig organisation i kommunen om dækning på medlemskontingent på op til 1000 kr. årligt for børn under 25år. Samt hjælp til udstyr, tøj evt. stævner/udlandsrejser hvor der er en egen betaling. Dette er i de tilfælde hvor forældre ikke har den fornødne økonomi til at sende deres børn til fodbold. Eller på anden måde ikke har de sociale kompetencer til at varetage barnets fodboldmæssige interesser.


FORMÅLET:

  • At sikre at alle børn/unge får mulighed for at spille fodbold og at det ikke er økonomien som bremser dette.
  • At understøtte ressource svage børn og unge og dermed støtte deres personlige og sociale udvikling


Det at være enlig forsørger giver ikke umiddelbart mulighed for at ansøge frikortsordningen.

Forældre kan ikke selv ansøge kommunen og kan heller ikke forlange det af klubben. Dog har forældre mulighed for at gå til deres kommunale sagsbehandler og lave aftaler om hjælp den vej.

IK Rosendal har besluttet at det er en vurderingssag i hvert enkelt tilfælde. Der må vurderes ud fra det kendskab der er til det pågældende barn og dennes familieforhold. Det kan være nødvendigt at tale med barnets træner

Kontaktperson ved kommunen:

Nanna Tange 21811153 mail [email protected]