Info - folder

Generelle informationer

I en klub som Rosendal Fodbold er det at være træner mangfoldigt. Der er mange forskellige opgaver og praktiske ting der er rart at vide. Med denne folder har vi forsøgt at samle de mest gænge procedurer. Den er tænkt som et opslagsværk, men for nye medlemmer i klubben kan det også være godt at se hvordan klubben varetager de forskellige opgaver.

Tekst


INFORMATIONTIL TRÆNERE OG LEDERE


IK ROSENDAL FODBOLD


IK Rosendal Fodbold


IK Rosendal Fodbold afdeling

Døstrupvej 23, Hørby

9500 Hobro


IK Rosendal – Historie


En 30-årig landmands interesse for fodbold gav i 1972 startskuddet til den klub, der i dag hedder IK Rosendal. Landmanden hed Herman Nielsen. Hans gård havde adresse på Døstrupvej tæt ved landsbyen Døstrup, og det var i en sportslig afdeling under Døstrup Idrætsforening, at klubben spirede og udviklede sig de første år - ikke i Døstrup, men i Hørby Skoleby, hvor Døstrup IF af Hobro Kommune fik stillet fodboldbanen ved Rosendalskolen til rådighed.


Klubben udviklede sig i løbet af årene, og der blev hurtigt behov både for flere baner og et egentligt klubhus. Der blev ført massevis af forhandlinger med Hobro Kommune, og sidst i 70´erne blev det nuværende Rosendal Stadion anlagt. Klubmæssigt skete der samtidig det, at fodboldafdelingen ”løsrev” sig fra Døstrup idrætsforening for sammen med den daværende Øls / Hørby Idrætsforening at oprette klubben IK Rosendal. Det skete 18. september 1980, og det var en naturlig konsekvens af den udbygning, der fandt sted i området.


Med det nye baneanlæg og den nye klub, meldte der sig også et stigende behov for også at få et klubhus op at stå. Det var en opgave som bestyrelsen påtog sig. Kommunen gav tilsagn om at medvirke med indtil 200.000 kr., og byggeopgaven blev hurtigt løst takket være en fornem opbakning i lokalområdet. Alt blev klaret ved frivillig arbejdskraft, og kort før IK Rosendals to års fødselsdag i 1982 blev det nye klubhus indviet. Seks-syv år afstod klubben klubhuset til en selvejende insitution, som takket være borgerlån fik rejst kapital til opførelse af Rosendal-Hallen.


Mens det i de føste år kun var drenge og mænd, der sparkede til den lille runde, tog IK Rosendalpigefodbold på programmet i midten af 80´erne. Det gik stærkt i de næste 10 år frem til omkring 1995, hvor en oprykning til danmarksserien var højdepunktet for dameholdet. Herefter stoppede pigefodbolden desværre. I 2009 startede IK Rosendal igen op med pigefodbold – med stor succes og rigtig mange piger, som gerne ville spille fodbold.


I november 2010 tog man spadestik til en udvidelse af Rosendalhallen: en ekstra hal, et springcenter, en 1. sal med mødelokaler / udlejningslokaler, nyt cafeteriaområde m.m. var på tegningen. I september 2011 stod det nye Rosendal Idrætsforum klar til benyttelse. Hallen blev bygget med stor hjælp fra en masse frivillige – og uden deres hjælp, var det ikke blevet til noget.


Massevis af dygtige ledere har gemmen årene været med til at præge fodboldafdelingen, og formandsrækken ser i øvrigt således ud:


1972-1977:Jørgen Tøttrup


1977-1978:Hans Chr. Bisgaard


1978-1980:Jørgen Tøttrup


1980-1985:Esben Hollerup


1985-1988:Poul Kieldgaard


1988-1989:Torben Bruun


1989-1990:Kjeld Nielsen


1990 1998:Niels Leth-Sørensen


1999-2000:Søren Kristensen


2001-2005:Henrik Hammershøj


2005-2006:Claus Grønhøj


2006-2008:Jens Øland


2008-2009:Steffen Høegh


2009-2015Merete Andersen


2015-Pia Poulsen


I dag er der ca. 450 medlemmer af IK Rosendal fodboldafdeling, og medlemstallet er stadig stigende.


BESTYRELSENFormand / ungdomsudvalg:Pia Poulsen 40 94 43 28


[email protected]


Næstformand/Ungdomsudvalg Frank Jensen 96577045


[email protected]


Ungdomsudvalg Anders Lund 23 60 06 14


[email protected]


Ungdomsudvalg Kaspar Knudsen 60 50 33 70


[email protected]


Ungdomsudvalg/Ramsing cupJan de Stoppelaar28 12 91 89


[email protected]


Seniorudvalg:Mathias Mikkelsen40 76 54 96


[email protected]


Seniorudvalg:Jeppe Hansen28 25 83 41


[email protected]


Suppleant:Anders Svendsen20 86 26 36


Suppleant: Kate Kahr 50703207


Kasserer (uden for bestyrelsen):Merete Andersen20 95 42 61


[email protected]


Hvis der er spørgsmål eller evt. tvivlsspørgsmål, så kontakt endelig en fra bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi får skabt en åben dialog og at udviklingen i IK Rosendal fodbold fortsætter.


SPONSORUDVALG


Vores sponsorudvalg består af en håndfuld frivillige – de står for al kontakt til de firmaer, som har valgt at sponsorere IK Rosendal fodbold på den ene eller anden måde.


Udvalget er:


Henrik Studsbjerg 22210944


Bo Langberg20 51 61 41


Birgitte Munkholm21 46 54 03


Der opfordres til at anvende klubbens sponsorer.


TRÆNER / LEDEREPå vores hjemmeside www.ikrosendalfodbold.dk finder du under de forskellige hold dem som er tilknyttet.


Har I ændringer til trænerlisten – f.eks. telefonnr., mailadresse, ny træner eller en der er holdt, bedes I give Pia Poulsen besked: [email protected].TRÆNINGSTIDERFør indendørs- og udendørssæsonen (forår + efterår) sendes en mail rundt om ønsker for træningstidspunkter. Efterfølgende bliver de sat sammen på bedste vis, og der bliver lavet en banefordeling for træningstider og steder. Benefordelingen kan ses på ressourcekalenderen på holdsport.


STANDERHEJSNINGDer afvikles standerhejsning i foråret, som offentliggøres på vores hjemmeside, holdsport og Facebook


SÆSONAFSLUTNINGSæsonafslutning / sommerfest for ungdom holdes i juni måned, og planlægges af bestyrelsen med hjælp fra trænerne samt forældre på selve dagen.


Seniorafslutning holdes i efteråret.TRÆNERMØDEDer afholdes et trænermøde inden opstart i foråret - gerne i forbindelse med generalforsamlingen.


BØRNEATTESTDer skal på alle trænere samt medlemmer af bestyrelsen indhentes en børneattest før man påbegynder trænergerningen. Attesten skal indhentes 1. gang årligt. Det er blevet besluttet, at det er i januar måned samt løbende opfølgning på nye ansigter. Attesten indhentes digitalt af bestyrelsen og det er så den enkelte træner som via E-boks godkender og underskriver vha. NemID. Bestyrelsen henvender sig ved nyårsskiftet, når der skal bruges et CPR.nr. Når der er ansøgt har den enkelte 10 hverdage til at godkende.


NYE SPILLERENye spillere skal meldes ind i klubben. Der skal rekvireres et spillercertifikat, såfremt spilleren har spillet i en anden klub eller der skal laves en regulær indmeldelse. På vores hjemmeside er der mulighed for nye spillere kan oprette sig. Beskeden om optagelse i klubben går gennem holdsport, så spilleren bliver dermed automatisk oprettet på holdsport, når træneren har godkendt anmodningen.


Såfremt spilleren indenfor de sidste to år har spillet i en anden klub, skal der gives besked til Pia Poulsen: [email protected] med data om spillerens navn, CPR nr., adresse og evt. tidligere klub. Spillercertifikater rekvireres via. Kluboffice. Den klub som spilleren ønsker at skifte til anmoder tidligere klub om klubskifte. Såfremt der f.eks.er kontingentrestance, kan klubben nægte at udlevere spillercertifikat.KONTINGENT


Kontingent vil fremover blive udsendt på følgende tidspunkter:


FORÅR


EFTERÅR – ca. 15. august


INDENDØRS – ca. 1.november


Kontingent bliver automatisk sendt ud via. Holdsport. Såfremt betaling ikke er sket ved betalingsfrist vil der ske en spærring af den enkelte spiller inde på holdsport. Den enkelte træner på det pågældende hold har mulighed for at se dette, samt spilleren kan ikke udvælges til træning, kamp osv. Spærring sker også på DBU Kluboffice, så spilleren kan ikke udtages på holdkort.


FORÆLDREMØDEVi opfordrer til, at der afvikles et forældremøde ved opstart forår / efterår. Her kan diverse praktiske oplysninger gives, og det er desuden en god lejlighed til at møde forældrene og få en god dialog. Bestyrelsen er gerne repræsenteret ved mødet, hvor de kan fortælle om alle de ting, der rører sig i klubben (stævner, hjælpere m.m.). Under forældremødet skal der vælges en forældrekoordinator, som skal aflaste trænerne med de praktiske opgaver, som f.eks. at finde hjælpere til arrangementer osv.OPBEVARING AF REKVISITTERHvert hold får tildelt et skab i kælderen med bolde, spillertøj samt overtrækstrøjer. Kegler og andre rekvisitter findes på hylderne i kælderen. HUSK at få det hele med tilbage i kælderen efter endt træning.


Hjørneflag til kampbaner står i et hjørne af kælderen. I skal selv tage dem med ud - ja, og selvfølgelig huske at tage dem med ind igen. HUSK det nu!!!

Til 11 mands på opvisningsbanen benyttes scoretavlen. Kontroller findes i lille skab i kælderen (Brug C-nøglen) Husk at slå strøm til nede i kontrolrum hvor vaskemaskinen står - sikringsboks på væggen - der står "måltavlen"


Linjeflag forefindes i det lille dommeromklædningsrum.


HUSK – Vi skal hjælpe hinanden med at holde orden i kælderen!!REKVISITTERPia Poulsen er ansvarlig for diverse rekvisitter, bold og udlevering / indlevering af diverse nøgler til kælderen samt skabe. C-nøglen til kælderen har en værdi på 175 kr. Så den enkelte træner hæfter for nøglerne. Er der mangler eller spørgsmål, kan hun kontaktes på mail:


[email protected] eller tlf. 40 94 43 28.

Tøjansvarlig er Henrik Studsbjerg

[email protected] eller tlf. 22210944Der kan ikke hentes hverken rekvisitter eller tøj i Intersport uden først at have taget kontakt til en fra bestyrelsen.


Bolde indendørsDer er i kælderen inde bagved en vogn, hvor der opbevares bolde til indendørs brug - alm. bolde samt futsal bolde. Nøgle udleveres af Pia Poulsen.


TØJDu har som træner selv ansvaret for det / de sæt tøj, der udleveres ved sæsonstart – både hvad angår optælling af tøj efter hver kamp (sørge for at alt er der), tøjvask og opbevaring.


ISPOSER


Der forefindes en fryser i det lille depotrum overfor indgangen til springcenter (den lille mellemgang på stueetagen). Her er der isposer, som frit kan benyttes. De er til flergangsbrug. Isposer til udekampe osv. kan fås ved henvendelse til Pia Poulsen.


FRIKORTSORDNINGDet er muligt for bestyrelsen at ansøge kommunen om kontingent hos de unge fodboldspillere, som har vanskeligt ved at få lov at spille fodbold pga. den økonomiske del. Yderligere info ses på hjemmesiden under afsnit ”Bestyrelsen” eller på kommunens hjemmeside ”Kultur og fritid”.


Her i Mariagerfjord kommune er der også en frivillig organisation ”Broen” , hvor klubben kan ansøge hjælp til kontingent, sociale ture, udstyr osv.


KLUBDRAGTDer udleveres en klubdragt / trænerdragt ca. hvert 2. år.


TILMELDING TIL TURNERINGTilmelding til turnering i både DGI og JBU foregår via kampfordeler John Simonsen. John udsender mail, hvor tidsfristen står – HUSK at overholde disse frister. Er man tilmeldt en turnering i efteråret, er man automatisk med igen i foråret – så det er altså kun nye hold, der skal tilmeldes her.


Tilmelding til træningsturnering (forår) eller vinterturnering (efterår) sker også til John.


INDBERETNING AF RESULTATERAlle hjemmekampe – både udendørs og indendørs – skal indberettes til DGI og JBU


DGI resultatindberetning:Resultater indberettes via http://mobilresultater.dgi.dk umiddelbart efter kampen eller via www.minidraet.dgi.dk..


JBU resultatindberetning:


Resultater for alle kampe indtelefoneres på tlf. 70 10 05 50 senest en time efter kampens afvikling (dog ikke U7 og yngre).


Resultater kan også tastes ind via Kluboffice eller DBU Fodbold app’en. Der skal indberettes resultater på ALLE 11-, 7- og 5-mands kampe!!


HOLDKORT


HUSK at oprette holdkort ved alle kampe på DBU Fodbold app’en. Fra U13 og opefter. Er der en spiller, du ikke kan finde, er det fordi vedkommende ikke er oprettet i Kluboffice. Kontakt Pia Poulsen i disse tilfælde.AFBUD TIL KAMPE / TRÆKNING AF HOLD


Ved afbud til kamp, skal kampfordeler John Simonsen have besked – ligeledes hvis et hold skal trækkes fra turneringen.


Gør alt hvad du/I kan for at komme af sted til kamp - det skaber tit problemer for arrangøren, især i de yngre årgange, hvor der er flere kampe. En idé kunne være at låne spillere i årgangen yngre, så man alligevel kan stille hold


Er der aflysning af kamp på hjemmebane i sidste øjeblik, skal dommeren også have besked. Hvis vi er skyld i en aflysning af kamp, hvor der er sort dommer, så er det os der får regningen fra dommerklubben, hvis det er med kort frist.


Så for at spare penge, vil vi gerne have at I afmelder direkte til dommerklubben, hvis det er med kort frist, så vi kan nøjes med en bøde fra JBU/DGI. Normalt foregår det automatisk, hvis I aflyser kampen i god tid gennem kampfordeler.


JBU – Torben Nielsen, Hornevej 2, Postboks 8105, 9220 Aalborg, tlf. 2933 7980, fax 8939 9919, mail [email protected].mailto:[email protected]


Ringetider til Torben:Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 og lørdag kl. 08.30 - 09.30.


I perioden fredag kl. 14.30 til mandag kl. 08.00 har JBU endvidere oprettet en dommervagt, der uden for Torbens ringetider kan kontaktes på tlf. 89 39 99 70 (kun i turneringsperioden).


DGI – Finn G. Sørensen, Rævdalstoften 27, 9330 Dronninglund, tlf. 98 14 58 59, mail [email protected]


Ringetider til Finn: Onsdag kl. 16.30 – 18.00.


HUSK altid at melde afbud til kamp i god tid!!


DOMMERE


Grundregel omkring dommere ved hjemmekampe / stævner i ungdom:


3 mandskampe dømmes i fællesskab af trænerne / forældrene.


5 mandskampe dømmes på banen af en træner / forældre, som trænerne selv er ansvarlig for at finde.


8 mandskampe dømmes af en frivillig dommer. Fra U13 er der sort dommer.


11 mandskampe dømmes alle af sorte dommere fra Aalborg Dommerklub.


Der opfordres til at tilbyde sig til vores frivillige dommer stab – eller få forældrene til at tilbyde sig.
HJEMMEKAMPE / HJEMMESTÆVNE


Når et hold spiller hjemmekampe eller hjemmestævne, er det træneren, der er ansvarlig for at det hele går, som det skal.


Dommere, hjørneflag, omklædningsrum, kampbolde, linjevogterflag, modstander opvarmningsbolde, bemanding af tidtager pult (indendørs), indberetning af resultater og evt. aftaler med sportscafeen.


TRÆNING / KAMPE I ROSENDALEr I nødt til at aflyse en træning eller en kamp – eller flytte en kamp, skal halinspektør Bjarne Mogensen have besked. Ligeledes hvis I arrangerer træning udover det sædvanlige eller træningskampe. Dette for at hallen ved, hvad der skal bruges af omklædningsrum.


Bjarne kan kontaktes på tlf. 30 26 56 16 eller på mail [email protected].


STÆVNERTilmelding til indendørsstævner sørger I selv for. I betaler gebyret for stævnet og meddeler kassereren beløbet efterfølgende samt et kontonummer, hvor beløbet kan indsættes. Kassereren tilbagebetaler 1 gang om måneden.


Vi har besluttet at sætte et max. for antal tilmeldinger til stævner – turneringen kan man altid tilmelde sig.


Indendørs


  • Jutlander Bank Cup – vores eget
  • To stævner – udover
  • Yderligere stævner – spillerbetaling
  • Landsmesterskaber & Jysk/fynsk betaler klubben holdgebyr samt trænergebyr.Udendørs


  • Klubben deltager hvert år i Ramsing Cup i Spjald. Stævnet afvikles altid den første weekend i august. Turen er for hele familien – vi bor på campingplads (nogle på skolen), spiser sammen og har det rigtig hyggeligt. Helt klart en tur, som styrker det sociale – både på holdet men i den grad også på tilskuerpladserne. Har du som træner ikke mulighed for at deltage, kan nogle forældre evt. tage over, så alle har mulighed for at komme med. Tilmelding til dette stævne sker via en tovholder som bliver valgt fra år til år.
  • To stævner – udover
  • Yderligere – spillerbetaling


STÆVNER/UDLANDSREJSER


For at deltage i stævner/udlandsturneringer i IK Rosendal skal de enkelte spillere spille i IK Rosendal, når selve stævnet foregår. Hvis man har betalt en evt. rejse og vælger at skifte klub inden den pågældende rejse har været, kan man ikke længere deltage med IK Rosendal. Hvis der er konkrete spørgsmål, kan disse rettes til bestyrelsen.KURSER


Har du ønske om deltagelse i et kursus, bedes du henvende dig til bestyrelsen først. Diverse kurser kan findes på www.dgi.dk eller www.dbu.dk. Klubben forsøger også selv at arrangere forskellige kurser, som bliver afholdt ”hjemme”.


SAMARBEJDSAFTALER FOR DRENGENEVi har i klubben samarbejde med to klubber både AaB og HIK.


De samme spillere kan ikke deltage i talenttræning begge steder på en gang. Vi skal udvise respekt for vores samarbejdsklubber. Det er trænere på den enkelte årgang som indstiller de spillere de finder kan udfylde de krav der er til den pågældende ekstra talenttræning.


SAMARBEJDSAFTALE MED HIK


Der er lavet en ny samarbejdsaftale med HIK hvor der er tilføjet nogle forbehold. Det er vigtigt at der er kommunikation/dialog mellem HIK samt Rosendal. Mellem trænerne i begge klubber/talentkoordinator Per Andersen og bestyrelsen i IK Rosendal. Hvis man som træner møder udfordringer i forhold til nedenstående skal man vende det med bestyrelsen i IK Rosendal for at klubbens holdninger bliver fulgt.


-Spillere fra IK Rosendal som deltager i netværkstræningen kan deltage i U-liga vinterturnering/stævner når det ikke falder sammen med egne kampe /stævner i IK Rosendal. Dette skal afstemmes med trænere samt bestyrelsen i IK Rosendal, så der kan findes en løsning ved evt. at flytte en kamp.


-Weekenden hvor der er Ramsing CUP, som er klubbens sociale tur på tværs af årgangene i ungdomsafdelingen kan HIK IKKE bruge Rosendal spillere til evt. stævner.


-Per Andersen eller træner fra HIK vil give bestyrelsen i IK Rosendal besked om hvilke spillere de benytter til kampe og stævner.


-De spillere som tilbydes klubskifte (dette gøres af Per Andersen) til trænere samt bestyrelsen fra IK Rosendal. Så tidligt som det er muligt inden for de gældende regler. Man må først tilråde klubskifte fra U12 til U13. Pr. 1. maj forud for at spilleren bliver U13 spiller.


-De spillere som tilbydes klubskifte skal kunne forstærke det pågældende 1. hold(Mesterrækken) i HIK.


-Hvis en tidligere Rosendal spiller ikke længere kan gøre sig på 1.holdet, skal HIK informere Rosendal om dette, så de enkelte spillere ikke bliver tabt. Det kan være svært at komme tilbage til sin gamle klub. Rosendal vil gerne gøre det der skal til for ikke at spilleren føler at han/hun taber ansigt, inviterer dem tilbage til deres gamle klub.


-Når en spiller ikke længere er kvalificeret til at være med i talenttræningen, skal spiller/træner/forældre informeres om det den enkelte spiller med fortrin kan arbejde videre med i hjemklubben.


Rosendal vil gerne give de bedste spillere muligheden for at afprøve deres talent, men vi er stadig først og fremmest en breddeklub som netop vægter bredden, sammenholdet og det sociale.


SAMARBEJDSAFTALE MED AaB


Vi sender drenge afsted til talent træning i Hadsund. Træningen finder sted i Hadsund om fredagen.


Edin Hajder er den i klubben som er kontaktperson til Aab.


OPSLAG


Det er altid en god idé at følge med på vores hjemmeside www.ikrosendalfodbold.dk. Her kan der også ses billeder m.m. Skal I have noget på hovedhjemmesiden, står mailadresse til web-master fra SIH Erik Røgild på selve siden.


Når man på holdsport oprettet holdnyder kan disse ses på hjemmesiden det samme med de billeder der bliver lagt ind i galleriet.EGNE NOTATER


Revideret den 3/2 - 2017